Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

CENTER FOR AI AND UAS RESEARCH AND DESIGN

06/02/2021 1050 views

Nghiên cứu và phát triển các giải pháp UAS và AI bao gồm làm chủ công nghệ về UAS và trí tuệ nhân tạo (AI) để chế tạo, sản xuất UAS thông minh (Smart UAS) mang thương hiệu Việt Nam và do chính người Việt Nam làm ra. UAS ứng dụng trong sản xuất nông nghiệp, cứu hộ cứu nạn, phòng chống thiên tai, viễn thám và bảo vệ an ninh quốc gia.

Share:
Top