Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Phần mềm quản lý Chỉ dẫn địa lý

16/03/2021 1585 views

Hợp tác xã Nông nghiệp Số cung cấp giải pháp tổng thể cho việc Quản lý Chỉ dẫn địa lý gắn với Truy xuất nguồn gốc cho các nhãn hiệu đã được Cục SHTT cấp văn bằng bảo hộ Chỉ dẫn địa lý. Gồm có:

1. Tư vấn xây dựng quy chế quản lý chỉ dẫn địa lý cho Ban quản lý CDĐL cấp tỉnh, thông thường là các Sở Khoa học Công Nghệ.

2. Tư vấn, thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm Quản lý chỉ dẫn địa lý gắn với truy xuất nguồn gốc.

3. Cung cấp các vật tư thiết bị phục vụ dự án: Máy in tem, tem nhãn.

4. Cung cấp giải pháp đào tạo Cán bộ, Cơ sở sản xuất Kinh doanh trong việc vận hành hệ thống phần mềm, sử dụng nhãn hiệu, in ấn và sử dụng tem nhãn phù hợp với quy định.

Hiện nay HTX Nông nghiệp Số đã triển khai thành công hệ thống quản lý Chỉ dẫn địa lý Cam Vinh (Sở KHCN tỉnh Nghệ An quản lý), Chỉ dẫn địa lý Cam Cao Phong (UBND huyện Cao Phong quản lý). Sau khi triển khai hệ thống, giá trị sản phẩm mang Chỉ dẫn địa lý tăng rõ rệt, đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ, nâng cao vai trò của cơ quan quản lý CDĐL. Góp phần đẩy lùi vấn nạn hàng giả, hàng nhái, vỡ trận trong quản lý CDĐL đang xảy ra khá phổ biến trên toàn quốc.

Một số hình ảnh:

 

 Liên hệ tư vấn: Hotline 0966 688 650

Share:
Top