Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Dự án quản lý dữ liệu Hợp tác xã Việt Nam

04/02/2021 3056 views

Triển khai hệ thống ứng dụng quản lý cây chè Shan tuyết với các tính năng ưu việt, giúp huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang bảo tồn và gìn giữ giống chè quý...

Share:
Top