Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Bảo hộ sở hữu trí tuệ

17/03/2021 66828 views

Đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ hay còn gọi là đăng ký sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp không những thúc đầy hoạt động quảng bá thương hiệu của doanh nghiệp, tạo sự tin tưởng trong quan hệ với các đối tác mà doanh nghiệp còn có căn cứ pháp lý bảo vệ cho quyền lợi của mình trước những hành vi sử dụng trái phép các quyền sở hữu trí tuệ đó.

Hợp tác xã Nông nghiệp Số có đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm và am hiểu sâu rộng trong lĩnh vực tư vấn đăng ký bảo hộ các quyền sở hữu trí tuệ của Việt Nam tại Việt Nam cũng như trên thế giới.

Một số nhãn hiệu đã được bảo hộ

Nông nghiệp Số cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn mang tính thực tế, có chất lượng cao cũng như các dịch vụ khác cần thiết trong suốt quá trình đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu, thương hiệu gồm: Đăng ký bảo hộ nh sáng chế, đăng ký nhãn hiệu hàng hóa, đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, đăng ký bản quyền tác giả.... Cụ thể tư vấn bảo hộ sở hữu trí tuệ như sau:

Đăng ký sở hữu trí tuệ cho Nhãn hiệu, thương hiệu

-  Tư vấn liên quan đến việc lựa chọn mô hình sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu.

-  Tư vấn xác lập quyền đối với nhãn hiệu, thương hiệu và tên thương mại, tên miền.

-  Tư vấn phạm vi bảo hộ (lãnh thổ, bao vây, hàng hóa/dịch vụ)

-  Tra cứu và cung cấp thông tin về việc đăng ký và sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu.

-  Soạn thảo tất cả văn bản, Nộp đơn và tiến hành các thủ tục đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu.

-  Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Đơn xin đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu như: tên, địa chỉ của người nộp đơn, danh mục hàng hoá, dịch vụ và mẫu nhãn hiệu.

-  Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu như: ghi nhận đổi tên, địa chỉ của chủ Văn bằng bảo hộ.

-  Tư vấn, hỗ trợ đàm phán, trao đổi và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao Đơn đăng ký nhãn hiệu, chuyển nhượng Văn bằng bảo hộ, li xăng nhãn hiệu

-  Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan đến việc gia hạn Văn bằng bảo hộ nhãn hiệu.

-  Tư vấn và tiến hành thủ tục liên quan đến cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ nhãn hiệu, thương hiệu.

-   Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu, thương hiệu đã đăng ký.

-   Tư vấn chiến lược mở rộng và xác lập quyền sở hữu đối với nhãn hiệu, thương hiệu trên thế giới thông qua hệ thống đăng ký quốc tế Madrid,…)

-   Tư vấn, hỗ trợ khách hàng xây dựng và quảng bá nhãn hiệu, thương hiệu.

Đăng ký sở hữu trí tuệ cho Nhãn hiệu tập thể

-   Tư vấn xác lập quyền SHTT - nhãn hiệu tập thể

-   Tư vấn quản lý nhãn hiệu tập thể

-   Tư vấn phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu tập thể

Đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ cho Nhãn hiệu chứng nhận

-   Tư vấn xác lập quyền SHTT - nhãn hiệu chứng nhận

-   Tư vấn quản lý nhãn hiệu chứng nhận

-   Tư vấn phát triển sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận

Đăng ký bảo hộ Sáng chế

-   Tư vấn khả năng bảo hộ sáng chế

-   Tra cứu các thông tin sáng chế

-   Chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế

-   Tư vấn, theo dõi, duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế.

-   Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Đơn xin đăng ký hoặc Bằng độc quyền sáng chế như: tên, địa chỉ của văn bằng bảo hộ.

-   Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng (li xăng), hợp đồng chuyển giao công nghệ liên quan đến sáng chế.

-  Tư vấn và đăng ký bảo hộ sáng chế ở nước ngoài (trực tiếp hoặc thông qua Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT)

-  Tư vấn các quy định về bắt buộc chuyển giao sáng chế

-  Tư vấn cho khách hàng các phương thức quản lý và thương mại hóa sáng chế

Đăng ký bảo hộ Kiểu dáng công nghiệp

-  Đánh giá khả năng đăng ký bảo hộ, lựa chọn phương án bảo hộ tối ưu

-  Tra cứu thông tin về KDCN

-  Nộp đơn và tiến hành các thủ tục pháp lý đăng ký KDCN

-  Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Đơn xin đăng ký KDCN, ví dụ như: tên, địa chỉ của người nộp đơn

-   Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận sửa đổi liên quan đến Bằng độc quyền KDCN như: ghi nhận đổi tên, địa chỉ chủ Văn bằng bảo hộ.

-   Tư vấn chuyển nhượng Đơn, chuyển nhượng Bằng độc quyền KDCN

-   Tư vấn cho khách hàng liên quan đến duy trì hiệu lực bằng độc quyền KDCN

-   Tư vấn và tiến hành thủ tục liên quan đến cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ

-   Tư vấn về việc sử dụng Kiểu dáng đã đăng ký.

-   Tư vấn chiến lược mở rộng và xác lập quyền sở hữu đối với KDCN ở nước ngoài.

Đăng ký bảo hộ Tên thương mại

-   Tư vấn về việc đặt tên thương mại

-   Tư vấn về việc sử dụng hợp pháp tên thương mại

-   Tư vấn kết hợp bảo hộ tên thương mại, nhãn hiệu, logo, tên miền

Đăng ký bản quyền tác giả

-   Tra cứu thông tin liên quan đến đăng ký quyền tác giả

-   Tư vấn và đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục đăng ký bản quyền tác giả trong và ngoài nước

-   Tư vấn các biện pháp tự bảo vệ quyền tác giả

-   Tư vấn pháp lý, đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và soạn thảo hợp đồng sử dụng tác phẩm, hợp đồng chuyển nhượng tác phẩm và các loại hợp đồng khác liên quan đến bản quyền tác giả

-   Khiếu nại các quyết định liên quan đến cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả

-   Tư vấn và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Nhà nước giải quyết tranh chấp, xử lý vi phạm quyền tác giả

-   Tư vấn các phương án bảo hộ tối ưu khi có sự giao thoa giữa các đối tượng hoặc sản phẩm đáp ứng cùng một lúc nhiều đối tượng như: nhãn hiệu – KDCN – Quyền tác giả, Sáng chế - KDCN – Quyền tác giả, nhãn hiệu chứng nhận – nhãn hiệu tập thể - chỉ dẫn địa lý -  nhãn hiệu nổi tiếng...

Chi tiết vui lòng liên hệ tư vấn:

________________________

Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Hotline: 0966 688 650

Email: tinhnd@htxnongnghiepso.com

Website: http://nongnghiepso.com

 

 

Share:
Top