Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Tư vấn chứng nhận VietGAP

15/03/2021 1847 views

TỔNG QUAN VỀ VietGAP

1. VietGAP là gì?

- VietGAP (là cụm từ viết tắt của: Vietnamese Good Agricultural Practices) có nghĩa là Thực hành sản xuất nông nghiệp tốt ở Việt Nam, do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành đối với từng sản phẩm, nhóm sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi. Thường được gọi là VietGap chăn nuôi, VietGap trồng trọt, VietGap thủy sản.

- VietGAP là những nguyên tắc, trình tự, thủ  tục hướng dẫn tổ chức, cá nhân sản xuất, thu hoạch, xử lý sau thu hoạch nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo phúc lợi xã hội, sức khỏe người sản xuất và người tiêu dùng; đồng thời bảo vệ môi trường và truy nguyên nguồn gốc sản xuất.                             

2. Mục tiêu của VietGAP

- Đảm bảo năng suất-số lượng-chất lượng cho an ninh lương thực thực phẩm của xã hội

- Đảm bảo sự phát triển bền vững của sản xuất nông nghiệp, tính đa dạng sinh học của tự nhiên và sản xuất nông nghiệp.

- Đảm bảo sự phát triển bền vững và hạn chế ô nhiễm của môi trường thông qua các biện pháp quản lý, tiến bộ khoa học công nghệ thân thiện môi trường, giảm thiểu sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật

- Đảm bảo phúc lợi cho người sản xuất.

- Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng, sức khỏe cho cộng đồng.

- Đảm bảo hiệu quả kinh tế của sản xuất nông nghiệp và khả năng cạnh tranh, xâm nhập thị trường quốc tế.

- Đảm bảo khả năng truy nguyên nguồn xuất xứ của hàng hóa.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN VietGAP

I. Nội dung quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho VietGAP chăn nuôi.

  - Lựa chọn địa điểm xây dựng chuồng trại.

  - Thiết kế chuồng trại, kho bãi, thiết bị chăn nuôi.

  - Con giống và quản lý giống.

  - Vệ sinh chăn nuôi.

  - Quản lý thức ăn, nước uống và nước vệ sinh.

  - Quản lý vật nuôi.

  - Xuất bán.

  - Chu chuyển và vận chuyển.

  - Quản lý dịch bệnh.

  - Bảo quản và sử dụng  thuốc thú y.

  - Phòng trị bệnh.

  - Quản lý chất thải và bảo vệ môi trường.

  - Kiểm soát côn trùng, loài gặm nhấm, động vật khác.

  - Quản lý nhân sự.

  - Ghi chép, lưu trữ hồ sơ, truy nguyên nguồn gốc và thu hồi sản phẩm.

  - Kiểm tra nội bộ.

  - Khiếu nại và giải quyết khiếu nại.

Hiện tại, đã có chứng nhận tiêu chuẩn VietGAP chăn nuôi gà, heo (lợn) , bò sữa và chim cút.

* Căn cứ chứng nhận sản phẩm phù hợp VietGAP chăn nuôi

  - Thông tư 19/2012/TT-BYT.

  - Thông tư 48/2012/TT-BNNPTNT (26/09/2012) Quy định chứng nhận sản phẩm thủy sản, trồng trọt, chăn nuôi, được sản xuất, sơ chế phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt.

  - Quyết định 1504/QĐ-BNN-KHCN: Ban hành quy trình thực hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi gia cầm an toàn.

  - Quyết định 1506/QĐ-BNN-KHCN:  Ban hành quy trình thực hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi lợn an toàn.

  - Quyết định 1579/QĐ-BNN-KHCN: Ban hành quy trình thực hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi bò sữa an toàn.

  - Quyết định 1580/QĐ-BNN-KHCN: Ban hành quy trình thực hành quy trình thực hành chăn nuôi tốt cho chăn nuôi ong an toàn.

II.Nội dung quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho VietGAP trồng trọt

  - Khảo sát cơ sở vật chất.

  - Lấy mẫu sản phẩm trồng trọt, đất, nước.

  - Đào tạo kiến thức, tiêu chuẩn VietGap.

  - Xây dựng hệ thống tài liệu.

  - Ban hành tài liệu và áp dụng.

  - Đào tạo đánh giá nội bộ.

  - Thực hiện đánh giá nội bộ.

  - Khắc phục vấn đề  ( nếu có).

  - Đăng ký chứng nhận.

  - Đánh giá và cấp giấy chứng nhận.

III. Nội dung quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt cho VietGap thủy sản

  - Khảo sát điều kiện cơ sở vật chất ban đầu

  - Lấy mẫu thức ăn thủy sản, nguồn nước, nước thải

  - Đào tạo kiến thức, tiêu chuẩn VietGap

  - Biên soạn hệ thống tài liệu

  - Xây dựng hệ thống tài liệu

  - Ban hành và áp dụng

  - Đào tạo đánh giá nội bộ

  - Thực hiện đánh giá nội bộ

  - Khắc phục vấn đề (nếu có)

  - Đăng ký chứng nhận

  - Đánh giá và cấp giấy chứng nhận

 Liên hệ tư vấn: Hotline 0966 688 650

 

 

Share:
Top