Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Phần mềm quản lý dữ liệu chương trình OCOP

04/02/2021 1234 views

Triển khai hệ thống ứng dụng quản lý cây chè Shan tuyết với các tính năng ưu việt, giúp huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang bảo tồn và gìn giữ giống chè quý...

Share:
Top