Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Tỉnh Thừa Thiên Huế tham vấn ý kiến của các chuyên gia về chuyển đổi số Nông nghiệp nông thôn

12/05/2022 1451 views
Chiều ngày 10/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đã chủ trì buổi làm việc với với Trung tâm Across và các chuyên gia về chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tham gia buổi làm việc có PGS.TS Nguyễn Ngọc Doanh, Đồng Giám đốc Trung tâm Across; GS.TS Trần Đình Hoà, Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam; PGS.TS Phạm Quang Hà, Cố vấn, Chủ tịch HĐKH Nông nghiệp số; Lê Anh Hoàng, TGĐ HTX Nông nghiệp số.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi làm việc
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, PGS.TS Nguyễn Ngọc Doanh - Đồng Giám đốc Trung tâm Across đã trình bày và giới thiệu với tỉnh về công cụ tiên tiến khai thác dữ liệu hỗ trợ quản lý, điều hành; Mô hình hỗ trợ quản lý, điều hành ngập lụt, ngập úng; Mô hình hỗ trợ phòng, chống cháy rừng.

Tham gia ý kiến, PGS.TS Phạm Quang Hà, Cố vấn, Chủ tịch HĐKH Nông nghiệp số cho rằng, chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn tỉnh cần lựa chọn và ưu tiên cụ thể cho những lĩnh vực cụ thể, ngành nghề cụ thể, tập trung vào kinh tế nông nghiệp số và nông dân số.

GS.TS Trần Đình Hoà, Giám đốc Viện Khoa học Thuỷ lợi Việt Nam gợi ý Tỉnh cần xây dựng một đề án chuyển đổi số của toàn tỉnh, đưa ra được bức tranh tổng thể chuyển đổi số ngành nông nghiệp, đề ra những nội dung cụ thể cần phải làm, ưu tiên những nội dung cần phải làm trước.

Các chuyên gia đều cho rằng, thực hiện chuyển đổi số phải có cách làm mới, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đưa ra được quy trình sản xuất mới; người nông dân sản xuất nông sản chất lượng, với chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất; lấy người dân làm trung tâm, hướng đến nâng cao thu nhập cho người dân một cách bền vững.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Doanh - Đồng Giám đốc Trung tâm Across giới thiệu với tỉnh về công cụ tiên tiến khai thác dữ liệu hỗ trợ quản lý, điều hành

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá cao những ý kiến cũng như gợi ý của các chuyên gia cho tỉnh trong chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. Tại Thừa Thiên Huế, nông nghiệp là một trong những lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số trong giai đoạn 2021-2025. Đến nay có nhiều doanh nghiệp/HTX tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ số phát triển nông nghiệp thông minh, tạo ra nhiều nông sản chất lượng cao. Một số sản phẩm nông nghiệp, hàng hóa chủ lực đã và đang được các HTX đầu tư, hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, tăng nhanh về quy mô, chất lượng và sức cạnh tranh, hướng đến phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, chuyển đổi số trong nông nghiệp không chỉ là câu chuyện ứng dụng công nghệ tạo thêm những giá trị thặng dư cho nền kinh tế, mà là để giúp hộ nông dân tiếp cận, cập nhật tri thức mới, mở ra cách nghĩ mới, cách làm mới, sẵn lòng thay đổi, để hoà nhịp xu thế phát triển.

Dựa trên các ý kiến của chuyên gia, tỉnh sẽ tổng hợp và đưa ra những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian đến từ cách làm, hướng tiếp cận, mô hình cụ thể; xác định từng nhiệm vụ cụ thể cần làm ngay và đi từng bước thật vững chắc.

thuathienhue.gov.vn
Share:
Top