Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Mô hình xây dựng xã thông minh

04/10/2021 1993 views

Ngày 18/8/2021, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 265/KH-UBND về xây dựng mô hình “Xã thông minh”, triển khai thí điểm tại xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền và xã Vinh Hưng, huyện Phú Lộc với mục tiêu chung là ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số (kết hợp công nghệ sinh học, công nghệ y sinh, công nghệ giáo dục...) trong việc thử nghiệm các mô hình, sản phẩm, dịch vụ số cho cộng đồng để tạo giải pháp nền móng, thiết thực giúp từng bước chuyển đổi/nâng cao nhận thức, kiến tạo thể chế cho địa phương cấp xã trong việc thực hiện Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2025.

Mục tiêu cụ thể của kế hoạch nhằm hoàn thiện chính quyền điện tử cấp xã và hướng đến chính quyền số, hỗ trợ việc điều hành chính quyền cấp xã “thông minh hơn”. Đảm bảo an sinh xã hội, an toàn trật tự ở nông thôn; Ứng dụng khoa học công nghệ để phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, phát triển nông nghiệp công nghệ cao; Tăng giá trị nông sản và mở rộng giao dịch trên mạng Internet.

Lược đồ Mô hình Xã thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

Lược đồ Mô hình Xã thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Để đạt được những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nội dung sau: Xây dựng bộ tiêu chí về “Xã thông minh” và cơ chế vận hành “Xã thông minh”; Hoàn thiện Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số; Xây dựng các Hệ thống thông tin tích hợp phục vụ cho Xã hội số; Xây dựng mô hình Hợp tác xã số, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ số và từng bước triển khai một số dịch vụ cho Kinh tế số. Theo đó, Kế hoạch cũng triển khai các giải pháp thực hiện như: Xây dựng thể chế, chính sách; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức; Hoàn thiện Chính quyền điện tử cấp xã; Xây dựng Xã hội số; Xây dựng Kinh tế số...
 
Được biết, với vai trò đầu mối, từ tháng 12/2020 đến nay, Trung tâm Công nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế (HueCIT) đã phối hợp với Trung tâm Điều hành giám sát Đô thị thông minh (IOC), Hợp tác xã Nông nghiệp số và UBND các huyện Quảng Điền, Phú Lộc, UBND các xã Quảng Thọ, Vinh Hưng để nghiên cứu công nghệ, phương pháp ứng dụng cũng như thực tế tại các địa phương nhằm hình thành đủ cơ sở khoa học, cơ sở thực tiễn trong việc xây dựng mô hình “Xã thông minh” và triển khai thí điểm. Dựa trên năng lực, lợi thế, mức độ sẵn sàng về ứng dụng CNTT… của từng địa phương để xây dựng Mô hình Xã thông minh đảm bảo hiệu quả trong quá trình triển khai, ứng dụng.
 
Với định hướng phù hợp với Kế hoạch triển khai Chương trình Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, “Xã thông minh” là mô hình mới của tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng trên nền tảng “xã nông thôn mới kiểu mới” (Đi từ mô hình, đến hệ thống chuyển đổi số chính quyền rồi mới xây dựng nông nghiệp thông minh với các ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất). Cuối tháng 3/2021, các sản phẩm ứng dụng CNTT – một phần của mô hình “Xã thông minh” đã được bàn giao, ứng dụng tại xã Quảng Thọ (Quảng Điền, Thừa Thiên Huế).
 
Sau thời gian sử dụng, mô hình bước đầu phát huy nhiều hiệu quả, đem lại lợi ích cho người dân, như giúp cho người dân chủ động được trong thiên tai, mưa bão; giám sát môi trường để phục vụ nuôi trồng thuỷ hải sản; quảng bá hệ thống du lịch bằng công nghệ thực tế ảo nhằm thúc đẩy kinh tế-xã hội địa phương; giúp công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đạt hiệu quả, nhất là địa phương có nhiều người đi làm ăn, học tập ở xa trở về…
 
Nguồn: Hueict
Share:
Top