Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Xây dựng OCOP từ chuỗi giá trị sản phẩm đặc trưng tỉnh Thừa Thiên Huế

09/03/2021 1865 lượt xem

Năm 2020 vừa qua, Hợp tác xã Nông nghiệp Số đã phối hợp xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm địa phương của tỉnh Thừa Thiên Huế theo tiêu chí OCOP cụ thể như:

- Huyện Nam Đông: Rượu Tà Rương Mão

- Huyện Phong Điền: Gạo hữu cơ An Lỗ, rượu Ô Lâu

- Huyện Phú Vang: nước mắm ruốc Làng Trài, gạo Phú Hồ, nước ớt Vinh Xuân

- Huyện Quảng Điền: Bộ sản phẩm đèn trang trí, rổ, rá của HTX mây tre đan Bao La

- Huyện Phú Lộc: dầu tràm Trường Hải, nước mắm cá cơm Xuân Anh, mắm nêm Mệ Em, dầu tràm Nhật Tân, cá cơm khô Mỹ Á

-Thị xã Hương Trà: nước mắm ruốc Hương Giang

- Thị xã Hương Thủy: Bưởi cốm Hương Thọ, gạo thơm Thủy Thanh, guitar Tân Châu, hương bài Tân Nguyên..

Hình 1: Rượu Tà Rương Mão 

Hình 2: Nước ớt Vinh Xuân

Hình 3: Nước mắm cá cơm Xuân Anh

Các sản phẩm này đáp ứng điều kiện sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, có đủ các điều kiện để trở thành hàng hóa, mang lợi thế riêng, có thể cạnh tranh sản phẩm trên thị trường, từ đó phát triển kinh tế cho chủ thể, cho làng nghề và cộng động địa phương. Và đã được cấp giấy chứng nhận OCOP 3 sao, 4 sao

Chia sẻ:
Top