Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Tư vấn phát triển sản phẩm Bánh đa nem Thuận Kỷ theo tiêu chí OCOP

09/03/2021 1762 lượt xem
  Bằng kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm nông sản, cùng với sự tin tưởng và kỳ vọng từ phía UBND tỉnh Hà Tĩnh cho chương trình Mỗi xã một sản phẩm OCOP Hà Tĩnh giai đoạn 2018 - 2020 và định hướng năm 2030. Năm 2018, Hợp tác xã Nông nghiệp Số thực hiện Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm Bánh ram Thuận Kỷ theo chương trình OCOP năm 2018 cho Hợp tác xã Bánh đa nem Thuận Kỷ tại Khối phố Trung Đình, phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.
 
  Trong khuôn khổ dự án này, Hợp tác xã Nông nghiệp Số đã cử cán bộ trực tiếp xuống thực địa "Cầm tay chỉ việc" và cùng chủ thể OCOP từng bước cải tiến hoạt động sản xuất nhằm đưa ra thị trường sản phẩm chất lượng, đáp ứng các tiêu chí ATVSTP và yếu tố thẩm mỹ cho sản phẩm hàng hóa thương mại quy mô toàn quốc. Các hoạt động tư vấn chính diễn ra như sau:
 
- Khảo sát và phân tích yêu cầu thị trường để từ đó xây dựng chiến lượng sản xuất và thương mại sản phẩm. Với phương châm: THỊ TRƯỜNG LÀ MỆNH LỆNH CỦA SẢN XUẤT. Để đảm bảo hoạt động sản xuất luôn ổn định và có sự tăng trưởng bền vững.
 
- Tổ chức sản xuất theo mô hình Hợp tác xã: Thành lập Hợp tác xã Bánh đa nem Thuận Kỷ, liên kết các hộ sản xuất trong vùng. Việc này nhằm phát huy được sức mạnh và tạo tính lan tỏa trong cộng đồng đúng như tinh thần của OCOP.
 
- Tư vấn chuẩn hóa sản phẩm: Tư vấn cải tạo cơ sở vật chất đáp ứng tiêu chí ATVSTP; Thiết kế lại bao bì nhãn mác, xây dựng hệ thống quản lý chất lượng nội bộ, hệ thống truy xuất nguồn gốc, phân tích kiểm nghiệm và xây dựng hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm tại cơ quan chức năng,... 
 
- Tổ chức đào tạo tập huấn về Hợp tác xã, đào tạo sản xuất, sơ chế, đóng gói đảm bảo các tiêu chí về VSATTP.
 
- Ký hợp đồng tiêu thụ sản phẩm và cùng nhà sản xuất xây dựng chiến lược sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong 03 năm đầu.
 
- Thiết lập quyền sở hữu trí tuệ đối với thương hiệu và sản phẩm OCOP cho Cơ sở sản xuất, đây chính là bước đầu cho định hướng phát triển sản xuất bền vững và giá trị cao.
Chia sẻ:
Top