Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm nông nghiệp

03/02/2021 1440 lượt xem

Cung cấp giải pháp tư vấn và hoàn thiện các sản phẩm nông nghiệp theo các yêu cầu thị trường đặt ra: Chất lượng, quy trình sản xuất và nhận diện thương hiệu.

Chia sẻ:
Top