Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Hệ thống truy xuất nguồn gốc

05/03/2021 1093 lượt xem

Khái niệm: Truy xuất nguồn gốc sản phẩm là khả năng theo dõi, nhận diện được một đơn vị sản phẩm qua từng công đoạn của quá trình sản xuất, chế biến, phân phối.

Lý do áp dụng Truy xuất nguồn gốc:

Hiện trạng Truy xuất nguồn gốc trên thị trường

Không hiểu bản chất của Truy xuất nguồn gốc, dẫn đến Truy xuất từ ngọn, thiếu minh bạch.

Nhà sản xuất không được làm chủ thông tin. Cơ quan quản lý không thể theo dõi được hoạt động truy xuất nguồn gốc của Nhà sản xuất.

Không gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu.

Những điều này dẫn đến tình trạng "VỠ TRẬN TRUY XUẤT NGUỒN GỐC"

Ưu điểm Hệ thống TXNG của HTX Nông nghiệp Số???

Truy xuất từ gốc: Nhà sản xuất làm chủ thông tin, trực tiếp vận hành và quản lý hệ hống.

 Thông tin mỗi lô sản phẩm khác sau thì được in mã TXNG khác nhau.

 Nhà sản xuất có thể xuất dữ liệu báo cáo khi Cơ quan quản lý nhà nước yêu cầu.

 Truy xuất nguồn gốc gắn với xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm

Mô hình truy xuất nguồn gốc của HTX Nông nghiệp Số

Ví dụ về giao diện quản lý phần mềm và giao diện quét tem

Chia sẻ:
Top