Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

TS Võ Thanh Sơn

TS Võ Thanh Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sỹ chuyên ngành Địa lý
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Địa lý, đa dạng sinh học

Năm sinh: 1962                             Quê quán: Hà Tĩnh

Học vị: Tiến sĩ chuyên ngành Địa lý, Đại học Tổng hợp Laval, Quebec, Canada (2001)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Phó Viện trưởng Viện Tài nguyên và Môi trường Đại học Quốc gia Hà Nội
  • Địa chỉ: số 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Top