Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

TS Phạm Anh Tuấn

TS Phạm Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Quản trị kinh doanh

Năm sinh: 1976                                             

Học vị: Tiến sỹ chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Kinh tế, ĐHQG Hà Nội (2017)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Phó Viện trưởng Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ Thuật Việt Nam
  • Địa chỉ: 241 Xuân Thủy,Cầu Giấy, Hà Nội

 

Top