Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

TS Nguyễn Văn Thịnh

TS Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Kinh tế nông nghiệp, quản lý nhà nước

Năm sinh: 1958

Quê quán:

Học vị: Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội (1997)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Nguyên Phó Vụ trưởng - Vụ Nông nghiệp Văn phòng Chính phủ
  • Địa chỉ: 16 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội

 

Top