Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

TS Nguyễn Quốc Định

TS Nguyễn Quốc Định

Thành viên Hội đồng Khoa học Tiến sĩ Khoa học tự nhiên
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Địa tin học và viễn thám

Năm sinh: 1970                                        Quê quán: Hà Nội

Học vị: Tiến sĩ khoa học tự nhiên, Đại học tổng hợp Bayreuth, CHLB Đức (2009)

Đơn vị công tác hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu:

- Trưởng phòng Địa chất Kinh tế và Địa tin học, Viện Khoa học Địa chất Khoáng sản

- Địa chỉ cơ quan: 67, Chiến Thắng, Thanh Xuân, Hà Nội

Top