Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS Trần Thanh Đức

PGS.TS Trần Thanh Đức

Thành viên hội đồng khoa học Tiến sĩ Nghiên cứu môi trường toàn cầu
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Khoa học đất, trồng trọt, tài nguyên môi trường 

Năm sinh: 1975                                         Quê quán: Nghệ An 

Học hàm: Phó Giáo sư (2018)    

Học vị: Tiến sĩ Nghiên cứu môi trường toàn cầu, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2012)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

- Hiệu trưởng Trường Đại học Nông lâm Huế

-Địa chỉ:  102 Phùng Hưng, thành phố Huế

Top