Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS Phạm Quang Hà

PGS.TS Phạm Quang Hà

Chủ tịch Hội đồng khoa học Tiến sĩ KH nông nghiệp và kỹ nghệ sinh học
Thông tin cá nhân

Chủ tịch Hội đồng khoa học Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Giám đốc khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Năm sinh: 1959   Quê quán: Hà Nội

Học hàm : Phó giáo sư (2007), Nghiên cứu viên cao cấp (2011).

Học vị: Tiến sỹ các khoa học nông nghiệp và kỹ nghệ sinh học tại Đại học Louvain Vương Quốc Bỉ (UCL) (1998)

Đơn vị đã công tác:

- Phó Chủ tịch Hội khoa học đất Việt Nam.

- Phó viện trưởng Viện môi trường nông nghiệp.

 

Top