Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

Thành viên Hội đồng Khoa học Tiến sĩ Nuôi trồng Thủy sản
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Năm sinh: 1974                         Quê quán: Thừa Thiên Huế

Học vị cao nhất: Tiến sỹ Nuôi trồng Thủy sản, Đại học Stirling, Vương quốc Anh (2014)

Chức danh khoa học cao nhất: Giảng viên chính

Đơn vị công tác: Nguyên Phó Viện trưởng Khoa Thủy sản, đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.

 

Top