Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

PGS.TS Nguyễn Long Giang

PGS.TS Nguyễn Long Giang

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sĩ chuyên ngành bảo đảm toán máy tính
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Tin học quản lý, Công nghệ thông tin

Năm sinh: 1975                                    Quê quán: Hà Nội 

Học hàm: Phó giáo sư ( 2017)

Tiến sĩ chuyên ngành bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Trưởng phòng Tin học quản lý - Viện CNTT Viện Công nghệ thông tin, Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam
  • Địa chỉ: số 18 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội

 

Top