Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

PGS. TS Trần Ngọc Anh

PGS. TS Trần Ngọc Anh

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực học
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Thủy lực học và khoa học môi trường

Năm sinh: 1975                                         Quê quán: Hà Nội

Học hàm: Phó giáo sư (2012)            Giảng viên cao cấp (2016)

Học vị: Tiến sĩ chuyên ngàng Thủy lực học, Đại học Kyoto, Nhật Bản (2006)

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Giám đốc Trung tâm Động lực học, Thủy khí Môi trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG HN 
  • Địa chỉ: 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

 

 

 

Top