Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Kỹ sư Điện tử Viễn thông
Thông tin cá nhân

Năm sinh: 1991.

Quê quán: Hà Tĩnh

Trình độ: Kỹ sư

Chuyên môn: Công nghệ thông tin, điện tử, thiết kế đồ họa, sở hữu trí tuệ

Chức vụ: Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc; Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Số Marvel (Thuộc HTX Nông nghiệp Số)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh.

Top