Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

KS. Lê Anh Hoàng

KS. Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc Kỹ sư Điện tử viễn thông
Thông tin cá nhân
Năm sinh: 1987
 
Quê quán: Hà Tĩnh
 
Trình độ: Kỹ sư

Chuyên môn: Điện tử truyền thông - Cử nhân Kinh tế

Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Tổng giám đốc; Giám đốc Công ty TNHH MTV Công nghệ Số Marvel (Thuộc HTX Nông nghiệp Số)

Ngoại ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Nhật

 

Top