Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Trần Đức Viên

GS.TS Trần Đức Viên

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sĩ sinh thái nông nghiệp, nhân văn
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Sinh thái nông nghiệp, nhân văn

Năm sinh: 1954

Quê quán: Thái Bình

Học hàm: Giáo sư                           Năm được phong học hàm: 2013

Học vị: Tiến sĩ                                  Năm đạt học vị: 1998

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Học viện Nông nghiệp Việt Nam
  • Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

 

Top