Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Trần Đình Hòa

GS.TS Trần Đình Hòa

Thành viên Hội đồng khoa học Tiễn sĩ Kỹ thuật Thuỷ lợi
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Công trình thủy lợi, toán tin thủy lợi

Năm sinh: 1974

Quê quán:

Học hàm : Giáo sư                              Năm được phong học hàm: 2013

Học vị: Tiến sỹ                                   Năm đạt học vị: 2003

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Viên Khoa học Thủy lợi Việt Nam
  • Địa chỉ: 171 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

 

Top