Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nông Văn Hải

GS.TS Nông Văn Hải

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Di truyền phân tử, hệ gen học

Năm sinh: 1953

Quê quán: Yên Bái

Học hàm : Giáo sư                              Năm được phong học hàm: 2019

Học vị: Tiến sỹ                                     Năm đạt học vị: 1989

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Viện hệ gen – Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam
  • Địa chỉ: 18C Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô,Cầu Giấy, Hà Nội

 

Top