Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sỹ Bệnh cây và BVTV
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học HTX Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Môi trường Nông nghiệp

Năm sinh: 1966

Quê quán: Thanh Hóa

Học vị cao nhất : Tiến sỹ                                  Năm, nơi nhận học vị: 2000

Chức danh khoa học (GS, PGS...): Giáo sư     Năm công nhận, bổ nhiệm: 2015

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Cục Trồng trọt, Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam
  • Địa chỉ: số 02 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội

 

Top