Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

GS.TS Lê Thành Nhân

GS.TS Lê Thành Nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Toán - Tin học
Thông tin cá nhân

Thành viên Hội đồng khoa học Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Toán tin, phân tích dữ liệu

Năm sinh: 1952

Quê quán: Thanh Hóa

Học hàm : Giáo sư                            Năm được phong học hàm: 1992

Học vị: Tiến sỹ                                   Năm đạt học vị: 1986

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

  • Tên cơ quan: Viện Công Nghệ Quốc Tế DNIIT, Đại học Đà Nẵng
  • Địa chỉ: 41 Lê Duẫn, Đà Nẵng

 

Top