Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG QUẢN LÝ DỮ LIỆU HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP

17/04/2021 2799 lượt xem

  Ngày 15,16/4/2021 tại Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh DakLak, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức “Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn”. Tại hội nghị, Cục KTHT&PTNT đã xác định một trong 05 nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong năm 2021 và định hướng những năm tiếp theo là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong hoạt động sản xuất kinh doanh của HTX nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước về HTX nông nghiệp.

  Trong khuôn khổ hội nghị, với vai trò là đơn vị tư vấn và thực hiện các giải pháp chuyển đổi số cho lĩnh vực nông nghiệp, Hợp tác xã Nông nghiệp Số đã triển khai chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý Cục KTHT&PTNT, 63 chi cục PTNT tỉnh/Thành phố về việc vận hành hệ thống công nghệ số trong quản lý dữ liệu hợp tác xã nông nghiệp để giúp các cán bộ quản lý nhà nước hình dung các giải pháp công nghệ, mô hình quản lý và cách thức vận hành hệ thống phần mềm để vận dụng hiệu quả vào thực tiễn công tác quản lý.

Ông Nguyễn Đình Tĩnh – PTGĐ HTX Nông nghiệp Số tập huấn hệ thống phần mềm

  Hệ thống công nghệ số trong quản lý dữ liệu HTX nông nghiệp được xây dựng dưới dạng cổng thông tin điện tử, giúp hình thành kênh tương tác thông tin trực tiếp giữa cơ quan quản lý nhà nước và các HTX nông nghiệp, chuyển đổi hình thức quản lý dữ liệu HTX nông nghiệp từ việc sử dụng Excel, Word, Email,… thay bằng hệ thống phần mềm trực tuyến, liên thông dữ liệu các cấp (CSSX, cấp huyện, cấp tỉnh, cấp cục). Hệ thống ứng dụng các giải thuật tính toán, số hoá nghiệp vụ, luồng dữ liệu được xây dựng và ứng dụng phù hợp với nhu cầu thực tiễn của công tác quản lý nhà nước. Với quan điểm mang lại sự tối ưu, đơn giản cho người dùng, tránh áp đặt các công nghệ phức tạp, nhờ vậy, tại buổi tập huấn 100% cán bộ quản lý của chi cục PTNT các tỉnh/Thành phố đã nắm bắt được cách thức vận hành hệ thống phần mềm để có thể tự hướng dẫn và triển khai áp dụng cho các huyện/Thị xã trên địa bàn.

  Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp công cụ để HTX nông nghiệp quản lý hiệu quả dữ liệu sản xuất và truy xuất nguồn gốc như số hoá quy trình sản xuất, quản lý các thành viên, vùng nguyên liệu, lô thửa sản xuất, ghi chép nhật ký điện tử, in ấn tem nhãn, quảng bá sản phẩm,…

  Để sớm đưa công nghệ số vào công tác quản lý nhà nước, từ tháng 4 – 2021, Cục KTHT&PTNT xây dựng quy chế và yêu cầu 63 Chi cục PTNT các tỉnh/TP, các huyện/thị xã sử dụng hệ thống phần mềm để cập nhật và quản lý dữ liệu HTX nông nghiệp, từng bước xây dựng CSDL ngành kinh tế hợp tác. Bên cạnh quản lý dữ liệu hợp tác xã nông nghiệp, trong giai đoạn này, Cục KTHT&PTNT tiếp tục thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong hoạt động SXKD của các HTX nông nghiệp, quản lý làng nghề, phát triển ngành nghề nông thôn,… để hướng đến chuyển đổi số toàn diện lĩnh vực kinh tế hợp tác.

Ban Truyền thông - HTX NNS

Chia sẻ:
Top