Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Tư vấn phát triển sản phẩm Cam Khe Mây theo chương trình OCOP

09/03/2021 1537 lượt xem

Tư vấn xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm Cam Khe Mây theo chương trình OCOP năm 2018 cho Hợp tác xã Nông nghiệp Cam Khe Mây Long Nhâm tại Xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh 

Chia sẻ:
Top