Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Phần mềm quản lý dữ liệu chương trình OCOP

04/02/2021 1580 lượt xem

Triển khai hệ thống ứng dụng quản lý cây chè Shan tuyết với các tính năng ưu việt, giúp huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang bảo tồn và gìn giữ giống chè quý...

Chia sẻ:
Top