Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

HTX NNS phối hợp Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ra mắt. Hệ thống quản lý và giám sát Sản phẩm OCOP quốc gia

12/04/2021 1548 lượt xem

Ngày 23/3/2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp với HTX NNS ra mắt Hệ thống quản lý và giám sát Sản phẩm OCOP quốc gia. Tại buổi lễ tham gia ấn nút ra mắt hệ thống vinh dự có:

Ông Nguyễn Xuân Cường - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Ông Trần Thanh Nam - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch

Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

                    Lễ công bố hệ thống quản lý và giám sát sản phẩm OCOP quốc gia

 

Địa chỉ Hệ thống quản lý và giám sát Sản phẩm OCOP quốc gia: http/ocopvietnam.gov.vn.

 

 

 

 

Chia sẻ:
Top