Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Hợp tác xã Nông nghiệp Số tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) tại thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế

06/03/2021 1039 lượt xem

  Vào ngày 04 tháng 09 năm 2020, tại hội trường Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp Hương Thủy, Hợp tác xã Nông nghiệp Số đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP) nhằm trang bị và củng cố các kiến thức liên quan đến việc vận hành và quản lý chương trình OCOP cho cán bộ tổ OCOP cấp huyện, cán bộ phụ trách OCOP các xã, và một số chủ thể của OCOP trên địa bàn thị xã Hương Thủy.

   Hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)

   Hội nghị hướng dẫn thực hiện chương trình quốc gia "Mỗi xã một sản phẩm" (OCOP)

  Sau khi nghe đại diện tư vấn của Hợp tác xã Nông nghiệp Số trình bày khái quát về chương trình OCOP, vai trò và trách nhiệm của cấp huyện, xã, và các chủ thể trong chương trình OCOP, chu trình OCOP thường niên, cách thức đánh giá và phân hạng sản phẩm, các đại biểu tham gia tập huấn đã có những thảo luận liên quan đến lợi ích khi tham gia chương trình OCOP, kế hoạch thực hiện OCOP trong thời gian tới, và những cách thức để truyền thông hiệu quả các hoạt động của chương trình OCOP đến các chủ thể. Sau khi kết thúc hội nghị tập huấn, các đại biểu tham gia hiểu rõ hơn về các tiêu chí và quy trình đánh giá phân hạng sản phẩm, cách thức tổ chức hoạt động đánh giá và các kỹ năng liên quan đến việc thực hiện sáu bước trong chu trình OCOP thường niên.

  Trước đó, ngày 27/8, nhóm chuyên gia tư vấn của Hợp tác xã Nông nghiệp Số cũng đã triển khai hội nghị tập huấn về thực hiện chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) cho cán bộ phòng Nông nghiệp, đại diện các xã, và chủ thể của sản phẩm OCOP trên địa bàn huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế.

   Hội nghị sản phẩm OCOP 2020 huyện Phú  Lộc

  Các hoạt động tư vấn trên của Hợp tác xã Nông nghiệp số đã đóng góp vào việc nâng cao năng lực cho cán bộ thực hiện chương trình tại các huyện, xã, và các chủ thể của sản phẩm OCOP trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung và địa phương các huyện nói riêng. Trong thời gian tới, Hợp tác xã Nông nghiệp số sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP và đồng thời kết hợp với hội nghị tập huấn để nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý chương trình OCOP tại các huyện còn lại.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                   HTX Nông Nghiệp Số

Chia sẻ:
Top