PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh

Phó Chủ tịch - Hội đồng khoa học Nông nghiệp Số

Lĩnh vực phụ trách: Cố vấn trưởng về Công nghệ RDC - Hợp tác xã Nông nghiệp Số

Năm sinh: 1974

Quê quán: Thừa Thiên Huế

Học hàm: Phó giáo sư                          Năm được phong học hàm: 2012

Học vị:  Tiến sĩ                                      Năm đạt học vị: 2007

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

- Tên Cơ quan: Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Địa chỉ Cơ quan: Km 10 Nguyễn Trãi, P. Mỗ Lao, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 024 33 525 742