TS Phạm Vũ Minh Tú

Cố vấn trưởng Công nghệ số Marvel Tek

Lĩnh vực phụ trách: Quản lý dữ liệu,  Công nghệ thông tin

Năm sinh: 1990

Quê quán: Hà Nội

Tiến sỹ Điện tử viễn thông

Đơn vị công tác hiện tại (hoặc trước khi nghỉ hưu):

- Tên Cơ quan: Trung tâm Đào tạo Quốc tế, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

- Địa chỉ Cơ quan: Km 10 Nguyễn Trãi, P. Mỗ Lao, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 024 33 525 742