KTS Lê Phương

Chuyên gia quy hoạch

Lĩnh vực phụ trách: Khoa học Kiến trúc và công trình ứng phó thiên tai, biến đổi khí hậu

Năm sinh: 1985

Quê quán:  Bình Định

Học vị: Thạc sỹ